skip to Main Content

Privacyverklaring Stichting Kerstactie West-Friesland

1 Inleiding

 In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

2 Stichting Kerstactie WestFriesland

 U leest op dit moment de privacy verklaring van de stichting Kerstactie WestFriesland. Stichting kerstactie Westfriesland is een stichting die producten en speelgoed inzamelt en hier kerstpakketten van maakt voor gezinnen met kinderen tot en met 14 jaar die op of tegen de bijstandsgrens aanleven.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door Stichting Kerstactie WestFriesland verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u, uw wensen rondom uw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Stichting Kerstactie West-Friesland , neem dan gerust contact op.

info@stichtingkerstactiewestfriesland.nl l Herenweg 8, 1718 AT Hoogwoud l IBAN NL97RABO 0117337366 l KVK 55340962

De stichting kerstactie Westfriesland draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij we ons altijd houden aan de eisen uit de privacywetgeving.

3 Doel gegevens

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de stichting Kerstactie WestFriesland uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

 • Zo zullen we, wanneer u een aanvraag doet voor een kerstpakket, in elk geval vragen om uw contactgegevens, geboortedatum, gezinssamenstelling en financiele gegevens m.b.t. uw inkomen.
 • Wanneer u als vrijwilliger bij de stichting Kerstactie Westfriesland wilt meehelpen, zullen wij uw contactgegevens verwerken.
 • Als u een donatie wilt doen aan de stichting Kerstactie Westfriesland verwerken wij uw contactgegevens, bankrekeningnummer en eventueel of u wilt dat uw donatie anoniem blijft.
 • Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van de stichting Kerstactie Westfriesland dan verwerken wij uw naam en e-mailadres.

4 Ontvangers

 De gegevens die Stichting kerstactie WestFriesland ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.

 • Hostnet: Alle aanmeldingen en mailcontacten die wij hebben met de gezinnen , vrijwilligers, sponsoren e.d. worden gevoerd dmv het programma Hostnet. Dit wordt opgeslagen op de servers van Hostnet.
 • Dropbox : In dit programma houden wij een lijst bij van alle aanmeldingen van gezinnen maar ook van vrijwilligers, sponsoren e.d.

5 Opslagperiode

 Uw gegevens worden voor langere periode bewaard door stichting kerstactie Westfriesland, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regelgeving uw gegevens langer moeten bewaren.

 • Nieuwsbrieven: Uw e-mailadres en achternaam worden opgeslagen in Dropbox voor onbepaalde tijd. U kunt u namelijk uitschrijven voor de nieuwsbrief/informatie door een e-mail te sturen naar info@stichtingkerstactiewestfriesland.nl
 • Contact opnemen: Op het moment dat u contact opneemt met de stichting Kerstactie West-Friesland via email dan worden de gegevens die u op dat moment stuurt, zoals uw naam, e-mailadres en bedrijfsgegevens opgeslagen op de mailserver. De e-mails worden tot maximaal 2 jaar terug bewaard.
 • Website: Gegevens van de website zijn anoniem, niet verbonden aan uw naam of email en worden voor onbepaalde tijd bewaard.
 • Aanmelding: Uw naam en adresgegevens en samenstelling van uw huishouding worden tot maximaal 3 jaar bewaard. Dit is nodig om na te gaan of er geen fraude gepleegd wordt. De financiele stukken die worden meegestuurd worden met de aanvraag worden na het uitgeven van de kerstpakketten verwijderd.
 • Vrijwilligers: Naam en email adres van vrijwilligers worden bewaard om u uit te nodigen het nieuwe jaar te komen helpen. Wilt u hier geen gebruik meer van maken dan kunt u een e-mail sturen naar info@stichtingkerstactiewestfriesland.nl

6 Beveiliging

Er worden van uw gegevens geen fysieke kopien bewaard. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerder genoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door stichting Kerstactie WestFriesland of door eerder genoemde derde worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

De apparaten die deze gegevens en software kunnen openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

7 Uw rechten

 • Recht op inzage: U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen bij die bij stichting Kerstactie WestFriesland vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een email te sturen naar info@stichtingkerstactiewestfriesland.nl.
 • Recht op rectificatie: Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht dit te laten rectificeren door de stichting Kerstactie Westfriesland. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kunt u wijzigen door een email te sturen naar info@stichtingkerstactiewestfriesland.nl.
 • Recht op wissen van gegevens : Wilt u niet langer dat uw gegevens bij stichting Kerstactie Westfriesland vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens. U kunt een verzoek indienen door een e-mail te sturen naar info@stichtingkerstactiewestfriesland.nl

8 Plichten

Stichting Kerstactie WestFriesland verwerkt persoongegevens op grond van gerechtvaardigd belang. Denk hierbij aan het informeren over diensten van instellingen voor de doelgroep. Uw gegevens worden nooit verkocht aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het kunnen aanbieden van een pakket. Uw naam, adres, financiële gegevens, zijn nodig om een aanvraag te kunnen beoordelen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd dan kan stichting Kerstactie WestFriesland de aanvraag voor het kerstpakket niet beoordelen.

Mocht het nodig zijn gegevens die u hebt gedeeld met stichting Kerstactie WestFriesland met andere dan bovengenoemde partijen te delen, dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

Stichting Kerstactie WestFriesland behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer de stichting Kerstactie WestFriesland die gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van de Stichting Kerstactie WestFriesland te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heeft u toch nog vragen na het lezen van deze privacyverklaring? Neemt u gerust contact op via info@stichtingkerstactiewestfriesland.nl

Mochten we samen niet tot een passende oplossing komen dan hebt u het recht een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. We raden u aan de website van de Autiriteit Persoonsgegevens te raadplegen om te zien hoe u het best contact met deze toezichthouder kunt opnemen ( https://autoriteitpersoonsgegevens.nl)

Back To Top