Site Offline

Na 10 mooie jaren heeft het bestuur van Stichting Kerstactie Westfriesland besloten te stoppen. We zijn super trots op wat er de afgelopen 10 jaar is bereikt, maar op zijn Westfries gezegd is het nu ‘mooi weest’. Er zijn gesprekken gaande met een mogelijke opvolger. Totdat hier meer duidelijkheid over is, zal onze website offline zijn.