skip to Main Content

Wanneer kom ik in aanmerking voor een kerstpakket?

Het liefst helpen we zoveel mogelijk arme gezinnen in Westfriesland, maar daarvoor hebben we helaas niet genoeg kerstpakketten. Daarom zijn er een paar voorwaarden waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen voor een kerstpakket.

  1. Je woont in Westfriesland, in een van de volgende gemeentes: Hoorn, Opmeer, Koggenland, Stedebroec, Drechterland, Medemblik.
  2. Je hebt minimaal 1 kind dat jonger is dan 14 jaar
  3. Je leeft tegen of onder de armoedegrens (omdat je bijvoorbeeld in de bijstand of schuldsanering zit of bent aangesloten bij de Voedselbank.

Zelfs als je aan alle voorwaarden voldoet, kunnen we niet beloven dat je ook een kerstpakket krijgt. Stichting Kerstactie Westfriesland moet het helemaal hebben van donaties, dus we weten niet van tevoren hoeveel kerstpakketten we kunnen samenstellen. Daar doen we dus ook geen beloftes over.

Voldoe je aan de voorwaarden? Meld je dan meteen aan via ons inschrijfformulier. Wij laten vervolgens per e-mail weten of je in aanmerking komt voor een kerstpakket.

Waarom moet ik bewijzen dat ik onder of tegen de armoedegrens leef?

We willen dat onze kerstpakketten bij de gezinnen terechtkomen die het nodig hebben. Daarom vragen we om bepaalde informatie, zoals een inschrijving/acceptatie van de Voedselbank (voor en achterkant van het kaartje).

Wij accepteren de volgende documenten:

  • Inschrijving of acceptatie van de Voedselbank (voor- en achterkant van het kaartje)
  • Specificatie van je bijstandsuitkering of uitkering van Werksaam Westfriesland
  • Inschrijving schuldhulpverlening of uitspraak waarin staat dat je nog steeds in de schuldhulpverlening zit
  • Uitspraak dat er sprake is van WSNP, faillissement of onder bewindstelling

De aangeleverde documenten mogen maximaal twee maanden oud zijn. Als je samenwoont of getrouwd bent hebben we ook gegevens van je partner nodig.

Wat gebeurt er met de gegevens die ik moet opsturen?

Wij bekijken je gegevens alleen om te bepalen of jouw gezin in aanmerking komt voor een kerstpakket. We waken met zorg over deze informatie: gegevens worden niet aan anderen ter beschikking gesteld of ter inzage gegeven. Wij zullen te allen tijde je privacy waarborgen. Zo verplichten wij alle vrijwilligers van de stichting tot geheimhouding. Op verzoek verwijderen wij persoonsgegevens uit ons bestand.

Ons privacyprotocol kunt je hier bekijken.

Ik wil graag een gezin opgeven voor Kerstactie Westfriesland, kan dat?

Nee, je kunt geen gezin opgeven. Dat moet iemand van het gezin zelf doen, want we hebben persoonlijke gegevens nodig. Uiteraard kun je ze wel wijzen op Kerstactie Westfriesland en wat wij doen voor gezinnen met jonge kinderen die in armoede leven. Zij kunnen zich via ons inschrijfformulier aanmelden.

Back To Top